W dniu 3 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisanych zostało 8 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 990 971,00 zł w wyniku pozytywnej oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali dwie umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto Gmina Dźwierzuty, dzięki pozyskanym środkom przebuduje i dostosuje do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych salę widowiskową GOK w Dźwierzutach.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy są kolejną turą rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADERA PROW na lata 2014-2020. Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 3 mln złotych