W dniu 23 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano 12 kolejnych umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość podpisanych umów to 1 352 431,00 zł.
Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali dwie umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto Gmina Jedwabno, dzięki pozyskanym środkom wybuduje świetlicę wiejską w miejscowości Waplewo.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy są kolejną turą rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADERA PROW na lata 2014-2020. Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę ponad 3,5 mln złotych.