20 lipca 2017 r. w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska w Kamionce k. Nidzicy podpisano  w ramach inicjatywy Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 łącznie 45 umów o wartości ponad 4 mln zł. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu.

Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” podpisali cztery umowy na Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP oraz jedną na Rozwój działalności gospodarczej. Ponadto nasze Stowarzyszenie podpisało dwie umowy na projekty grantowe tj. „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych” oraz „Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych”.

– Jest to święto zarówno dla beneficjentów, samorządów lokalnych, jak i całej społeczności na Warmii i Mazurach – mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć prace w nowo otwartych przedsiębiorstwach, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.

– To jest nasz pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną – przyznawał Krzysztof Margol, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. – Bez ludzi z pasją nie będzie jednak to możliwe. To oni wspierają i inicjują wszelkie działania. Dlatego do naszych wyzwań należy kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów turystycznych czy rozwój markowych produktów i obiektów turystycznych.

Z niecierpliwością czekamy na podpisanie kolejnych umów.