27 grudnia w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.2 przez Leadera PROW 2014-2020 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Naszymi Beneficjentami

Beneficjenci objęci zasięgiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawarli umowy w ramach Zachowania dziedzictwa lokalnego i Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202. Ponad to zostały podpisane dwie umowy na projekty grantowe.

Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stanowią kolejny etap rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADER PROW na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz jej beneficjenci podpisali umowy na kwotę prawie 7 mln złotych.

Informacje o projektach w ramach podpisanych umów na poddziałanie 19.2.:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej – „Rozbudowa wraz z termomodernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Muszaki oraz Zembrzus-Mokry Grunt.”
  2. Gmina Wielbark – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 350 m. z oświetleniem i zielenią parkową.”

Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

  1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej w Rozdrożu – „Wykonanie i montaż stolarki okiennej w zabytkowym kościele p .w. Św. Jana Chrzciciela w Sławce Wielkiej, Gmina Kozłowo.”

Projekty Grantowe:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – „Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych 2019.”
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” – „Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych 2019.”