W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarta została kolejna  umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach działania Leadera Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy

  • Operacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzcy zakłada renowacje elewacji budynku diakonijnego. Umowę o przyznaniu pomocy na ten cel podpisał ksiądz Roland Zagóra. Kwota przyznanej pomocy wynosi 50 0000 złotych i jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.