7 listopada oraz 16 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarte zostały łącznie 3  umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach działania Leadera Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy

  • Operacja Parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Janowiec Kościelny  zakłada odrestaurowanie schodów do Kościoła.  Umowę o przyznaniu pomocy na ten cel podpisał ksiądz proboszcz Jacek Lubiński. Kwota przyznanej pomocy wynosi 49 997 złotych i jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Operacja Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Targowie zakłada remont dachu i dzwonnicy kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Targowie, powstałego na przełomie XIX i XX w. W ramach operacji, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, zaprojektowano wymianę pokrycia dachu budynku kościoła i dzwonnicy, a także montaż instalacji odgromowej. Wykonane prace pozwolą na ochronę zabytku przed ewentualnymi zniszczeniami i zachowanie go dla kolejnych pokoleń, co, z pewnością, przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego w regionie.
  •  Beneficjent Parafia Rzymskokatolicką p.w. Św. Walentego w Lipowcu przeprowadzi prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu 7 witraży nawy Kościoła p.w. Św. Walentego w Lipowcu. Operacja pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu 7 witraży nawy Kościoła p.w. Św. Walentego w Lipowcu” zgodnie z opracowanym projektem prac restauratorskich i konserwatorskich, zakłada doprowadzenie witraży do ich stanu właściwego, pierwotnego charakteru, estetyki i technologii, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Kościół został wybudowany w 1892 r. i jest wpisany do rejestru zabytków.  Prace zlokalizowane będą w miejscowości Lipowiec, gm. Szczytno.