Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” realizuje projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel” w ramach Programu FIO 2018. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy organizacje społeczne z gmin Wielbark i Janowiec Kościelny do zgłaszania pomysłów na organizację wydarzenia publicznego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada , które otrzyma wsparcie w ramach realizowanego projektu. Kryteriami wyboru wydarzenia są: przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych w realizacje wolontariuszy, w tym członków młodzieżowej rady gminy, udział lokalnej społeczności w organizacji wydarzenia- partnerzy, udział własny w organizacji wydarzenia (wkład rzeczowy, finansowy, praca wolontariuszy), uwzględnienie i wyeksponowanie 100 lecia Niepodległości Polski.

Zgłoszenia inicjatyw prosimy przysyłać do dnia 12 września do godz. 14.00 na adres mailowy: d.bugajski@lgdbmk.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwa wydarzenia, organizator, data i miejsce, przewidywana liczba uczestników, liczba zaangażowanych wolontariuszy oraz ich rola w organizacji wydarzenia, kosztorys wydarzenia, opis w jaki sposób wydarzenie będzie promowało 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jak zostanie zapewniony udział młodzieży w organizacji wydarzenia.

Projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.