Listy rankingowe wniosków:

  1. „Odnowa i rozwój wsi” – lista do pobrania *xls

Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Pobierz: Wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie operacji.