W dniu 30 maja br. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym zostały ocenione wnioski złożone w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Listy rankingowe:

  1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – pobierz listę
  2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – pobierz listę

Informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach wyboru operacji.

Pobierz wniosek o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie operacji: pobierz