Małe projekty

Rozpatrzenie odwołań

W dniu 10 stycznia br. odbyło się Posiedzenie Rady LGD, na którym rozpatrzono odwołania od decyzji Rady w zakresie tzw. Małych Projektów . Po ponownej ocenie lista rankingowa ocenionych projektów nie uległa zmianie. Lista rankingowa do pobrania

czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się 10 stycznia br. w Nidzicy, Plac Wolności 1 o godz. 10:00  w celu rozpatrzenia odwołań.

czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r w Nidzicy, Pl. Wolności 1, o godz. 9.00  celem ponownej oceny i wyboru operacji tzw. małych projektów realizowanych w ramach Lokalnej...

czytaj dalej

Beneficjenci małych projektów

Informujemy, że potencjalni beneficjenci osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektów muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Beneficjenci muszą złożyć...

czytaj dalej

Uwaga beneficjenci małych projektów

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pożyczkę ze środków funduszu pożyczkowego na realizacje „małych projektów” w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 LEADER na obszarze działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Pożyczki są nieoprocentowane i przeznaczone na...

czytaj dalej

Nabór wniosków

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” OGŁASZA KONKURS w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW...

czytaj dalej

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00