W dniu 26 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów zaangażowanych we współpracę pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Regionem Umbria (Włochy). Spotkanie było wynikiem realizacji pierwszego etapu międzynarodowego projektu współpracy pn.: „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej” w związku z otrzymanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” wsparciem finansowym w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polskim partnerem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”. Partnerem zagranicznym zaś jest włoska Lokalna Grupa Działania Gruppo Azione Locale Alta Umbria S.R.L. z miejscowości Gubbio w regionie Umbria w prowincji Perugia. Środki finansowe, przyznane na realizację przedmiotowej operacji, wynoszą łącznie 322 390,00 zł.

W obecnej perspektywie finansowej jest to pierwszy międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez lokalne grupy działania w województwie warmińsko-mazurskim. Polega on na stworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Celem projektu jest budowanie trwałej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez międzynarodowy przepływ wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, rozwoju turystyki i kreowania produktów turystycznych, ekonomii społecznej, zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionów.