Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska pracy:

  1. Specjalista ds. ekonomi społecznej i animacji lokalnej wybrano Panią Monikę Robaczewską

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Robaczewska spełniła wszystkie wymogi formalne na w/w stanowiska pracy. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się operatywnością, wiedzą oraz udowodniła swoje umiejętności i predyspozycje do pracy.