Od 01.09.2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.
Przypominamy, że wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020″.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.: pobierz

Więcej informacji na stronie internetowej KSOW: link