Odnowa i rozwój wsi

Dokumenty aplikacyjne OiRW

Dokumenty aplikacyjne OiRW (nabór V: 14.01.2013-08.02.2013) Konkurs w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań „Odnowa i...

czytaj dalej

Lista rankingowa bez zmian

29.03.2012 Rada LGD rozpatrzyła odwołania od decyzji Rady w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Po rozpatrzeniu odwołań lista rankingowa pozostała bez zmian. do pobrania lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania – „Odnowa i rozwój...

czytaj dalej

Lista rankingowa OiRW

Listy rankingowe wniosków: „Odnowa i rozwój wsi” – lista do pobrania *xls Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w...

czytaj dalej

Ogłoszenie konkursów

Konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na operacje,...

czytaj dalej

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: lgd@nida.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00