Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 30 maja 2012 r w siedzibie Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3, o godz. 9.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.