W dniu 12 lipca 2017r. o godz. 9.00 w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 15/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego- renowacja zabytków oraz w ramach konkursu grantowego nr 16/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji , weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 15/2017 oraz w ramach konkursu grantowego  nr 16/2017.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.