Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r w Nidzicy, Pl. Wolności 1, o godz. 8.30  celem oceny i wyboru operacji tzw. małych projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.