Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniach Rady LGD, które odbędą się w dniach 26 i 27 lutego 2013 r w Nidzicy, Pl. Wolności 1, w godz. od 8.00 do 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.