Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się 28 marca br. w Nidzicy, Plac Wolności 1 o godz. 9:00  w celu rozpatrzenia odwołań.