W dniu 03.12.2020r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursów nr 43/2020  Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,  nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej, nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP, nr 46/2020 – Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020,  w ramach ogłoszonych konkursów.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania