W dniu 17.09.2021r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” , ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursu nr 48/2021 –  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020,  w ramach ogłoszonego konkursu.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.