W dniu 08 kwietnia 2019r. o godz. 11.00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naborów: nr 32/2019 –  Promowanie produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury, nr 33/2019 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020 w ramach ogłoszonych naborów.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.