Dnia 1 maja 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurska Krainy” rozpoczęła  realizację projektu Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel  dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( FIO 2018).

Głównymi beneficjentami projektu są  członkowie młodzieżowych rad z gmin: Nidzica, Świętajno, Płośnica, Wielbark i Janowiec Kościelny, którzy jako przedstawiciele swoich szkół i środowisk reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji samorządowych mając wpływ na podejmowane decyzje.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne na terenie trzech powiatów: szczycieński, działdowski, nidzicki, poprzez transfer wiedzy i doświadczeń w formie warsztatów i usług doradczych oraz realizację w partnerstwie społeczno-publicznym pięć inicjatyw integrujących środowisko lokalne.

Dnia 13  czerwca w Gminie Świętajno odbyły się warsztaty z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno. Forma warsztatów została dostosowana do młodych osób, tak by zachęcić ich do aktywnej pracy. Młodzieżowi radni podczas spotkania zdobyli wiedzę w zakresie pracy w zespole i kreatywnego myślenia.

W ramach projektu zaplanowany jest cykl szkoleń, którym zostaną objęci również przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z w/w powiatów. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia integrujące społeczność lokalną. Na zakończenie projektu młodzież odbędzie wizytę do Sejmu RP.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2018 r.

Projekt „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.