Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się o godzinie 10 dnia 14 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.

W sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa przedstawicieli samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne działające na danym terenie.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z  planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania. Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020.