W dniach 28 maja, 29 maja oraz 5 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (w zakresie naborów ogłoszonych w 2018 r.).

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach.

Terminy i miejsce szkoleń:

28.05.2018 r. Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,
godz. 9.00
29.05. 2018 r. U Smolenia , Wiejska 1a, 13-240 Iłowo-Osada,
godz. 9.00
5.06.2018  r. Garncarska Wioska, Kamionka 5,
godz. 9.00

 

Na zgłoszenia czekamy do 24  maja  br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem: a.just@lgdbmk.pl lub zgłosić  się telefonicznie. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37

Program szkolenia pobierz