W dniach 29 września, 30 września, 01 października 2020 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność :

  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwój działalności gospodarczej.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach.

Terminy i miejsce szkoleń:

29.09.2020 r. Sala Weselna „U Smolenia”, ul. Wiejska 1A, 13-240 Iłowo-Osada,  godz. 10.00

30.09.2020 r.  Spółdzielnia Socjalna Bulwar,  Jerutki 81, 12-140 Świętajno, godz. 10.00

01.10.2020 r.  Gospoda „Ptasie Radio” , Garncarska Wioska, Kamionka 5 , godz. 10.00

Na zgłoszenia czekamy do 28 września  br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem: biuro@lgdbmk.pl. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.

Maksymalna liczba osób mogąca wziąć udział w ramach każdego szkolenia: 15 osób.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Uczestnik szkolenia  powinien mieć założoną maseczkę ochronną oraz rękawiczki.