Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza rzemieślników, artystów lokalnych, producentów zdrowej żywności, twórców rękodzieła artystycznego oraz wszystkich przedstawicieli społeczności lokalnych, którzy chcą zaprezentować swój dorobek artystyczny lub kulinarny z powiatu działdowskiego, szczycieńskiego oraz nidzickiego do udziału w targach rzemieślniczych. Zapewniamy: stoisko

Zgłoszenia przyjmowane są na kartach wystawcy w formie elektronicznej: e-mail lgd@nida.pl, pocztowej Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica lub składając osobiście w biurze LGD: Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia 06 lipca 2012.

Targi rzemieślnicze odbędą się w Spychowie podczas imprezy „Powrót Juranda do Spychowa”w godzinach od 12.00 do 18.00. Do udziału w targach serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD.

Pliki do pobrania: