2 marca 2018 roku w Kamionce podpisaliśmy 22 umowy o powierzenie grantu z udziałem przedstawicieli organizacji oraz władz gmin członkowskich na realizację zadań w ramach trzech zakresów tematycznych: Wsparcie działalności świetlic, Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar oraz Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych.

Z przyjemnością publikujemy relację zdjęciową z naszej lokalnej uroczystości, życząc grantobiorcom pomyślnej oraz terminowej realizacji !