8 czerwca 2018 roku w Kamionce podpisaliśmy 6 umówo powierzenie grantu z udziałem przedstawicieli organizacji oraz władz gmin członkowskich na realizację zadań w ramach Zachowania i ochrony środowiska oraz zapobieganiu zmianom klimatu.

Lp. Grantobiorca Nazwa zadania Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
1.  

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA NARZYM

EKOPRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI UCZĄ DOROSŁYCH JAK OKAZAĆ KULTURĘ I CHRONIĆ NATURĘ 20 372,14 19 118,00
2. NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY „Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci” 19 668,80 18 972,00
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie I Dzień Ziemi Iłowskiej 21 296,60 18 975,00
4. „STOWARZYSZENIE POD LIPĄ” DYDAKTYCZNY OGRÓDEK METEOROLOGICZNY 19256,52 18 049,00
5. GMINA PŁOŚNICA Ekologiczne ścieżki dydaktyczne w Gminie Płośnica 31 431,71 20 000,00
6. STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE BENE FIDE Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działalność kulturalno-edukacyjną- warsztaty ekologiczne na terenie Gminy Janowiec Kościelny. 21 023,60 18 702,00
RAZEM 133 049,37 113 816,00

Z przyjemnością publikujemy relację zdjęciową z naszej lokalnej uroczystości, życząc grantobiorcom pomyślnej oraz terminowej realizacji !