Beneficjenci realizujący projekty grantowe, którzy oświadczyli, że podatek od towarów i usług  jest dla nich kosztem kwalifikowanym (dotyczy to w szczególności stowarzyszeń), powinni złożyć wniosek o wydanie tzw. interpretacji indywidualnej.

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Interpretacja indywidualna jest obowiązkowym załącznikiem na etapie rozliczania projektu.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pobierz