15 września 2021 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” wzięli udział w spotkaniu Lokalnych Grup Działania województwa warmińsko – mazurskiego podczas konferencji „WARMIA I MAZURY – POTENCJAŁ W ODDOLNOŚCI”. Spotkanie było okazją do poruszenia tematów ważnych dla aktywnych grup z punktu widzenia nadchodzącej perspektywy, ale też wciąż funkcjonującego – wydłużonego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nadchodzącej perspektywie finansowej w swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęcił Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Miron Sycz. W tym kontekście toczono także rozmowy dotyczące analizy działalności LGD województwa warmińsko-mazurskiego, których potencjał i wyzwania prezentował Tomasz Schimanek. Interesującymi wynikami badań na temat mniejszości narodowych na Warmii i Mazurach w kontekście budowania strategii podzieliła się Pani Natalia Sycz. Część strategiczna została skupiona na prelekcji o tematyce turystycznej , którą moderowała Marta Klepka, a odpowiadał na pytania i przybliżał zagadnienia Marcin Prokop.