Z a p r o s z en i e
do składania ofert na  realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pdf* pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz usług: pobierz
Załącznik nr 5 Umowa pobierz

Pytania od oferentów:

treść pytania:

1. piszę w sprawie zapytania ofertowo „Z a p r o s z en i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej””

mam pytanie co do wyjazdu nr 2, ile dni obejmuje wyjazd w kwietniu? Czy możemy przyjąć 4 dni jak podczas wyjazdu nr 1?

2. Czy mogą być hotele w okolicy Citta di Castello/

– treść odpowiedzi:

1. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego „Z a p r o s z e n i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”, uprzejmie informuję, że wyjazd nr 2 ( kwiecień 2020 r.) obejmuje 4 dni.

Szczegółowy opis wyjazdu jest zawarty w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na hotele w okolicy Citta di Castello.

 

Protokół z otwarcia ofert:  pobierz

Protokół z zakończenia postępowania pobierz