Informujemy, że w ramach procedury odwoławczej od uchwał Rady w sprawie oceny projektów grantowych złożonych w konkursach nr 23/2017 i nr 24/2017 nie wpłynęły żadne odwołania.

Listy operacji wybranych i niewybranych przez LGD nie uległy zmianie.