Informujemy, że w ramach procedury odwoławczej od uchwał Rady w sprawie oceny projektów grantowych złożonych w konkursach nr 30/2018 i nr 31/2018 nie wpłynęły żadne odwołania.

Listy operacji wybranych i niewybranych przez LGD nie uległy zmianie.