W dniach 24 stycznia i 03 lutego 2012r. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwsze szkolenie 24.01.2012r. odbędzie się w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy, szkolenie w dniu 03.02.2012r. będzie miało miejsce w Szczytnie.

Jednocześnie informujemy, że zbliża się kolejny konkurs dotacji na tworzenie własnych przedsiębiorstw. Dofinansowanie w wysokości do 40 000,00 zł będą mogły otrzymać osoby, które przedstawią wnioski i pomysły na utworzenie własnej firmy w dowolnej branży.

Jeśli myślisz o utworzeniu własnej firmy, jeśli chcesz się przygotować do udziału w konkursie, serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mają do wyboru jeden z powyższych terminów.