Zaproszenie

do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.  w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 59/13/02/2020
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz

Pytania od oferentów:

treść pytania:

Elementem zamówienia jest tłumaczenie ustne, zatem tłumacz powinien być tłumaczem konferencyjnym , a nie przysięgłym, bo kluczowa jest tu umiejętność tłumaczenia konsekutywnego – bieżącego spotkań. Prosimy o zmianę zapisu , który nie tylko nie wpływa w aktualnym kształcie na pozytywną realizację zamówienia, co dodatkowo obsadza na tym stanowisku osobę o niewłaściwych kompetencjach.

– treść odpowiedzi:

Wyjazd studyjny jest elementem projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”. Rozliczając projekt współpracy wymagane jest przedłożenie pełnej dokumentacji: korespondencji, programów, prezentacji oraz innych dokumentów związanych z wizytą studyjną przetłumaczonej i potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego. Wymóg uprawnień tłumacza przysięgłego ma być gwarancją wysokich kwalifikacji oraz bardzo dobrej znajomości języka. Ponadto posiadanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego możemy zweryfikować poprzez wgląd do Listy Tłumaczy Przysięgłych, natomiast kwalifikacje tłumacza konferencyjnego na ogół opierają się na oświadczeniu o wykonywaniu takich tłumaczeń i oświadczeniu posiadania doświadczenia w tym zakresie.

Z uwagi na powyższe nie możemy przychylić się do prośby o zmianę zapisu zapytania.