Szanowni Państwo,

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) – struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:

 • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 • Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 • Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 • Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 • LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Ponadto informujemy, że aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:

 • Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
 • Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
 • Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.
 • Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl a.markuszewska@cdr.gov.pl.
 • Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
 • Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
 • Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

 1.        http://ksow.pl/news/entry/13935-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-na-projekty.html oraz na naszych stronach internetowych:
 2.       https://prow.warmia.mazury.pl/wez-udzial-w-konkursie-na-projekty-realizowane-w-ramach-prow-2014-2020/
 3.       https://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3314-pochwal-sie-projektami-realizowanymi-w-ramach-prow-2014-2020

 

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych!