W związku ze zbliżającym się terminem realizacji/składania wniosków o rozliczenie grantów jako końcowego etapu realizacji projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad rozliczania zadań grantowych dla podmiotów realizujących zadania grantowe z obszaru powiatu szczycieńskiego, działdowskiego i nidzickiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.10.2017 o godz. 13.00 w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Celem spotkania będzie przekazanie praktycznych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia zadań grantowych,  przebiegu etapu refundacji kosztów z naciskiem na obowiązujące zasady kwalifikowalności.
Zaproszenie kierowane jest w szczególności do przedstawicieli organizacji, którzy w bieżącym okresie bezpośrednio będą zaangażowani w proces rozliczania realizowanych przez Państwa zadań grantowych z obszaru .

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 13.10.2017 r.