Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe dotyczące zamówień na rzecz Stowarzyszenia

Opracowanie broszury

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: opracowanie treści broszury o ciekawych projektach zrealizowanych na obszarze LGD "Brama Mazurskiej Krainy" ze środków osi 4 LEADER PROW 2007-2013 Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

czytaj dalej

Druk broszury

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: druk broszury o ciekawych projektach zrealizowanych na obszarze LGD "Brama Mazurskiej Krainy" ze środkow osi 4 LEADER PROW 2007-2013 Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

czytaj dalej

Prowadzenie warsztatów

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na temat tworzenia produktów wsi tematycznych  z wykorzystaniem lokalnych walorów - QUESTÓW Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

czytaj dalej

Wynajem sali

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: wynajem sali na Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania "Brama Mazurskiej Krainy" Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

czytaj dalej

Organizacja szkolenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pobierz zapytanie ofertowe: TUTAJ

czytaj dalej

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00