Listy rankingowe:

53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz

54/2022– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 54/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 54/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 06.04.2022r. pobierz