W dniu 24.03.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było ponowne rozpatrzenie protestu, który wpłynął  w ramach konkursu nr 44/2020.

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej –  nie uległa zmianie.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 24.03.2021r. – pobierz * pdf