W dniu 24 marca 2023 r. w Kamionce w Garncarskiej Wiosce odbyło się pierwsze spotkanie OWES i LGD z Warmii i Mazur. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Głównym tematem spotkania było omówienie wspólnych obszarów działania a także umiejscowienia zapisów promujących rozwój przedsiębiorczości społecznej / ekonomii społecznej w Lokalnych Strategiach Rozwoju – Lokalnych Grup Działania.