W dniu 24 października 2023 r. w nowopowstałym budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej w Kamionce odbyła się konferencja podsumowująca Perspektywę finansową na lata 2014 – 2020 przy udziale Zarządu Stowarzyszenia, Rady oraz Pracowników Biura. Po otrzymaniu wiadomości o pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027 przyszedł czas na podsumowanie minionych lat, której dokonał Prezes Stowarzyszenia LGD Krzysztof Margol. Omówiona została koncepcja działania na najbliższy czas, a także idea i cele funkcjonowania
Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej. Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie: Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – Adam Krzyśków, Kierownik Biura Projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – Wojciech Stanny oraz Ewelina Gołębiewska – Pracownik Biura Projektów.