Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot. Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

Zaproszenie

do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot.

Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

 • Pełna treść zaproszenia do składania ofert  –pobierz
 • Załącznik nr 1 Projekt budowlany:
 1.  Architektura:  Dokument 7mapy 1mapa 2 , mapy 3.mapa 4mapa 5

2.  Część graficzna sanitarna:  Dokument 5 , mapa zagospodarowanie terenumapymapy cd

3. Część konstrukcyjna – obliczenia statyczne: Dokument 4mapy

4. Elektryka: Dokument 10

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Dokument 3

6. Instalacja elektryczna: Dokument 6mapa 1mapy 2mapa 3Zaświadczenia

7. Konstrukcja: Dokument 8mapy

8. Opinia geotechniczna: Dokument 6mapa

9. Oświadczenia projektantów, decyzja o warunkach zabudowy: Dokument 1mapa

10. Rzut parteru, rzut poddasza, opis techniczny: Dokument 2

11. Pozwolenie na budowę – pobierz

 • Załącznik nr 2 Przedmiar – pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – pobierz
 • Załącznik nr 5 Formularz ofertowy –pobierz

Informacja o zakończeniu postepowania bez wyboru Wykonawcy

Zamawiający Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje, że w niniejszym postępowaniu do dnia terminu składania ofert tj. 27.07.2021r. do godz. 12.00 nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisem „Postepowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty”,  niniejsze postepowanie zostanie zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot. Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

Zaproszenie

do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot.

Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

 • Pełna treść zaproszenia do składania ofert  –pobierz
 • Załącznik nr 1 Projekt budowlany:
 1.  Architektura:  Dokument 7mapy 1mapa 2 , mapy 3.mapa 4mapa 5

2.  Część graficzna sanitarna:  Dokument 5 , mapa zagospodarowanie terenumapymapy cd

3. Część konstrukcyjna – obliczenia statyczne: Dokument 4mapy

4. Elektryka: Dokument 10

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Dokument 3

6. Instalacja elektryczna: Dokument 6mapa 1mapy 2mapa 3Zaświadczenia

7. Konstrukcja: Dokument 8mapy

8. Opinia geotechniczna: Dokument 6mapa

9. Oświadczenia projektantów, decyzja o warunkach zabudowy: Dokument 1mapa

10. Rzut parteru, rzut poddasza, opis techniczny: Dokument 2

11. Pozwolenie na budowę – pobierz

 • Załącznik nr 2 Przedmiar – pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – pobierz
 • Załącznik nr 5 Formularz ofertowy –pobierz

Informacja o zakończeniu postepowania bez wyboru Wykonawcy

Zamawiający Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje, że w niniejszym postępowaniu do dnia terminu składania ofert tj. 07.07.2021r. do godz. 12.00 nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisem „Postepowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty”,  niniejsze postepowanie zostanie zakończone bez wyboru Wykonawcy.

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot. Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

Zaproszenie

do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot.

Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

 • Pełna treść zaproszenia do składania ofert  – pobierz
 • Załącznik nr 1 Projekt budowlany:
 1.  Architektura:  Dokument 7mapy 1mapa 2 , mapy 3.mapa 4mapa 5

2.  Część graficzna sanitarna:  Dokument 5 , mapa zagospodarowanie terenumapymapy cd

3. Część konstrukcyjna – obliczenia statyczne: Dokument 4mapy

4. Elektryka: Dokument 10

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Dokument 3

6. Instalacja elektryczna: Dokument 6mapa 1mapy 2mapa 3Zaświadczenia

7. Konstrukcja: Dokument 8mapy

8. Opinia geotechniczna: Dokument 6mapa

9. Oświadczenia projektantów, decyzja o warunkach zabudowy: Dokument 1mapa

10. Rzut parteru, rzut poddasza, opis techniczny: Dokument 2

11. Pozwolenie na budowę – pobierz

 • Załącznik nr 2 Przedmiar – pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – pobierz
 • Załącznik nr 5 Formularz ofertowy –pobierz

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot. Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

Zaproszenie

do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot.

Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości Wiejskiej

 • Pełna treść zaproszenia do składania ofert  – pobierz
 • Załącznik nr 1 Projekt budowlany:
 1.  Architektura:  Dokument 7, mapy 1, mapa 2 , mapy 3., mapa 4, mapa 5

2.  Część graficzna sanitarna:  Dokument 5 , mapa zagospodarowanie terenu, mapy, mapy cd

3. Część konstrukcyjna – obliczenia statyczne: Dokument 4, mapy

4. Elektryka: Dokument 10

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Dokument 3

6. Instalacja elektryczna: Dokument 6, mapa 1, mapy 2, mapa 3, Zaświadczenia

7. Konstrukcja: Dokument 8, mapy

8. Opinia geotechniczna: Dokument 6, mapa

9. Oświadczenia projektantów, decyzja o warunkach zabudowy: Dokument 1, mapa

10. Rzut parteru, rzut poddasza, opis techniczny: Dokument 2

11. Pozwolenie na budowę – pobierz

 • Załącznik nr 2 Przedmiar – pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – pobierz
 • Załącznik nr 5 Formularz ofertowy –pobierz

Informacja o zakończeniu postepowania bez wyboru Wykonawcy

Zamawiający Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje, że w niniejszym postępowaniu do dnia terminu składania ofert tj. 16.06.2021r. do godz. 12.00 nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisem „Postepowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty”,  niniejsze postepowanie zostanie zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello ( Włochy) w dniach 29.03.2020 r. – 01.04.2020 r.

Zaproszenie

do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.  w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 59/13/02/2020
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz

Pytania od oferentów:

treść pytania:

Elementem zamówienia jest tłumaczenie ustne, zatem tłumacz powinien być tłumaczem konferencyjnym , a nie przysięgłym, bo kluczowa jest tu umiejętność tłumaczenia konsekutywnego – bieżącego spotkań. Prosimy o zmianę zapisu , który nie tylko nie wpływa w aktualnym kształcie na pozytywną realizację zamówienia, co dodatkowo obsadza na tym stanowisku osobę o niewłaściwych kompetencjach.

– treść odpowiedzi:

Wyjazd studyjny jest elementem projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”. Rozliczając projekt współpracy wymagane jest przedłożenie pełnej dokumentacji: korespondencji, programów, prezentacji oraz innych dokumentów związanych z wizytą studyjną przetłumaczonej i potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego. Wymóg uprawnień tłumacza przysięgłego ma być gwarancją wysokich kwalifikacji oraz bardzo dobrej znajomości języka. Ponadto posiadanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego możemy zweryfikować poprzez wgląd do Listy Tłumaczy Przysięgłych, natomiast kwalifikacje tłumacza konferencyjnego na ogół opierają się na oświadczeniu o wykonywaniu takich tłumaczeń i oświadczeniu posiadania doświadczenia w tym zakresie.

Z uwagi na powyższe nie możemy przychylić się do prośby o zmianę zapisu zapytania.

treść pytania:

w związku z wiążącymi godzinami lotu (ujętymi w zaproszeniu do składania ofert) w dniu 29 marca i planowanym przylotem o godzinie 14.05 na lotnisko Roma Fiumicino przewidujecie Państwo dla grupy obiad i kolację czy tylko obiadokolację na miejscu w hotelu? Oraz w dniu 1 kwietnia w związku z wylotem we wczesnych godzinach porannych tzn 8.30 i przylotem na lotnisko Warszawa Chopin o godzinie 10.55 czy przewidujecie Państwo obiad dla grupy na terenie Polski?

– treść odpowiedzi:

W dniu 29 marca 2020 r. zamawiający przewiduje dla uczestników wyjazdu obiad i kolację. W dniu 01.04.2020 r. zamawiający nie przewiduje obiadu.

treść pytania:

Czy mozna zlozyc ofertę scanem?

– treść odpowiedzi:

ofertę nie można złożyć w formie skanu. Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (biuro LGD BMK). Ofertę Wykonawca składa w  zaklejonej  kopercie  w  formie  pisemnej  na  formularzu  oferty wraz z niezbędnymi załącznikami skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica dopiskiem: kompleksowa organizacja wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Informacja (zawiadomienie) o wyborze Wykonawcy: pobierz

Zaproszenie do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020r.-01.04.2020r.

Zaproszenie

do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.  w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pobierz
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 94/03/02/2020
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz
Załącznik nr 4 Umowa wzór: pobierz

Protokół z postępowania: pobierz