Nidzica,  07.05.2018 r.

 

 

Informacja (zawiadomienie) o wyborze Wykonawcy

  1. W dniu 02.05.2018 r. zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu:

 

Dostawa sprzętu gastronomicznego

  1. Nazwy, adresy wykonawców, kryteria, złożonych ofert w terminie (02.05.2018 r. do godz. 15:00):

Dostawa sprzętu gastronomicznego

   1                                    2                                    3
   Lp.

                 Podmiot składający

                   Cena oferty (zł)
                  Netto/VAT/brutto
   1. ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Marek Pierewoj, ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn         54 750,00/ 12 592,00/  67 342,50

 

3. Ocena ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami:

„Dostawa sprzętu gastronomicznego”

1

2

3

4

Lp.

Podmiot składający

Cena oferty (zł)
Netto/VAT/brutto

Punkty cena oferty

1. ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Marek Pierewoj,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn

54 750,00/ 12 592,00/ 67 342,50

100,00

 

4. Sposób rozstrzygnięcia postępowania:

Oferta nr  1 spełnia wymogi Zamawiającego przedstawione w zaproszeniu do składania ofert oraz ze względu na zaoferowaną cenę, jest ofertą najkorzystniejszą. Zamówienie zostaje udzielone:

ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
Marek Pierewoj
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn

 

Informacja (zawiadomienie o wyborze Wykonawcy   pdf* pobierz