Prezentujemy kluczowy fragment dokumentu dotyczący celów i przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027. Zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do zgłaszania sugestii, uwagi do dnia 23.05.2023 r. kierując je na adres e-mail: biuro@lgdbmk.pl

Poniżej szkic Planu komunikacji, dokumentu opracowanego w celu zapewnienia jak najszerszego udziału społeczności we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy” (LSR) na lata 2023-2027 oraz ankieta dotycząca w/w dokumentu