Odnowa i rozwój wsi

Dokumenty aplikacyjne OiRW

Dokumenty aplikacyjne OiRW (nabór V: 14.01.2013-08.02.2013) Konkurs w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań „Odnowa i...

czytaj dalej

Lista rankingowa bez zmian

29.03.2012 Rada LGD rozpatrzyła odwołania od decyzji Rady w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Po rozpatrzeniu odwołań lista rankingowa pozostała bez zmian. do pobrania lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania - "Odnowa i rozwój...

czytaj dalej

Lista rankingowa OiRW

Listy rankingowe wniosków: "Odnowa i rozwój wsi" - lista do pobrania *xls Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Rady LGD. Pisemne odwołanie wg wzoru zamieszczonego poniżej należy złożyć w Biurze LGD w Nidzicy,...

czytaj dalej

Ogłoszenie konkursów

Konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na operacje, które...

czytaj dalej

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00