W dniu 22.04.2022r. o godz. 9.00 w Garncarskiej Wiosce, Kamionka 5, 13-100 Nidzica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursu nr 50/2022 –  Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP , 51/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych oraz 52/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020,  w ramach ogłoszonego konkursu.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.