Projekty współpracy Stowarzyszenia

Transgraniczna Przedsiębiorczość Leader Blekinge/Warmia-Mazur

Projekt Transgraniczna Przedsiębiorczość Leader Blekinge/Warmia-Mazury realizowany jest w trójstronnym partnerstwie przez 2 Lokalna Grupy Działania z Polski: „Warmiński Zakątek” i „Brama Mazurskiej Krainy” oraz przez Lokalną Grupę Działania LEADER BLEKINGE ze Szwecji.

zobacz więcej: www.szwecja.warminskizakatek.com.pl

Warmińsko-Mazurskie Wsie Tematyczne

Celem oprojektu jest wdrożenie innowacyjnego mechanizmu rozwoju wsi w POSTACI 7 WSI TEMATYCZNYCH, oraz zaktywizowanie przedsiębiorcze minimum 100 mieszkańców wsi, w celu poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz aktywizacji mieszkańców obszaru działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, LGD „Warmiński Zakątek”, LGD „Południowa Warmia”, na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego, w okresie 9 miesięcy, od kwietnia do grudnia 2014.

zobacz więcej: www.wsie.lgdbmk.pl

Cztery Zakątki Aktywnej Rekreacji

Cztery LGD z woj. warmińsko-mazurskiego tj: Warmiński Zakątek z Dobrego Miasta, Partnerstwo dla Warmii z Pieniężna, Brama Mazurskiej Krainy z Nidzicy i Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” z Łukty  realizują projekt współpracy   pn. „CZAR”- Cztery Zakątki Aktywnej Rekreacji.

zobacz więcej: www.czarlgd.eu

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00