Podczas wydarzenia zapraszamy do punktu informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.